В Луганському відділенні Донецького НДІСЕ відкрито вакантну посаду начальника відділення за місцем дислокації у м. Сєвєродонецьку Луганської області. Запрошується фахівець, який має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра та стаж роботи не менше 10 років, у тому числі: досвід роботи у галузі судової експертизи або наукової роботи не менше 5 років, а за наявності […]

В лабораторію економічних та товарознавчих видів досліджень на посаду завідувача лабораторією запрошується фахівець, який має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки та стаж роботи за фахом не менше 10 років, у тому числі: досвід роботи у галузі судової експертизи або наукової роботи не менше 5 років, а за наявності наукового ступеня […]