Щороку  відповідно до Указу Президента України від 18.06.2006 №685/2006  у нашій країні  відзначають  День охорони  праці
Цьогорічне Україна долучилася до ініціативи  Міжнародної організації праці провести заходи до Всесвітнього дня безпеки та гігієни праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці.

ЗверненняОрганізаційного комітету з підготовки та проведення у 2019 році
заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні
до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців,
профспілок, засобів масової інформації,керівників і працівників.

                                                                   Шановні колеги.
     Напередодні свого столітнього ювілею, який відзначають у 2019 році , і під впливом дискусій про майбутнє сфери праці МОП підбиває підсумки багаторічної діяльності , спрямованої на гармонійний розвиток усіх напрямів цієї сфери, будує плани на майбутнє в контексті глобальних трансформацій щодо таких аспектів,  як технології, демографія, організації праці та клімат
     Разом з міжнародною спільнотою Україна визнає, що здорові та безпечні умови праці – це стратегічне завдання яке стоїть перед державою та бізнесом.
З огляду на зобов’язання, взяті нашою країною відповідно до Угоди про асоціацією між Україною, з однієї сторони, та Європейским Союзом, Європейским співтовариством з атомної енергії  і їхніми державами-членами іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII, уряд своїм розпорядженням від 12 грудня 2018 р. № 989-р схвалив  Концепцію реформування системи управління охороною праці в Україні (далі –Концепція) і затвердив План заходів щодо її реалізації (далі-План заходів).
Сформована в Україні ризик орієнтована система управління безпекою та гігієною праці, що ґрунтується на відповідальності роботодавців за забезпечення безпеки  і здоров’я працівників у всіх аспектах, пов’язаних з роботою, на зобов’язанні роботодавців постійно пристосовуватися до мінливих обставин, вживати необхідних заходів для створення умов, безпечних для життя та здоров’я працівників, забезпечить ефективну реалізацію прав працівників на безпечні та здорові умови праці.
Закріплення в національній правовій базі нових принципів управління ризиками створить підґрунтя для побудови ефективної системи комплексного управління безпекою та гігієною праці, розвитку і зміцнення трудового потенціалу нашої  країни.
Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у цьому питанні є вивчання, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки і управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому та регіональному рівнях.
У процесі реалізації  окремих завдань найефективнішими заходами будуть інформаційно-роз’яснювальні кампанії, зокрема семінари, круглі столи, конференції тощо. Адже поєднання теоретичних і практичних підходів до значення методик оцінки ризиків матиме найбільш дієвий ефект щодо їх успішного впровадження.
Закріплення практик щодо постійного навчання з безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям мінімізувати  наявні та потенційні виробничі ризики і тим самим поліпшити результати роботи в сфері охорони праці.
Серйозним викликом для України стало питання трудової міграції, зокрема, професійно підготовленої молоді. Отже, потрібно забезпечити  належні умови праці, щоб зупинити відтік трудових ресурсів  із країни,зберегти кваліфікований і високоефективний трудовий потенціал. Це сприятиме економічному зростанню та повній занятості населення.
Заходи, присвячені Дню охорони праці в Україні, що пройде під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці», мають тривати протягом  2019 року й охоплювати якомога більшу частину працюючих громадян і всі без винятку сфери економічної діяльності.
Тільки спільними зусиллями можливо виконати завдання, передбачені  програмами реформ і забезпечити  конституційне  право громадян на гідні умови праці.

Закликаємо всіх долучитися до проведення заходів з нагоди Дня охорони праці та забезпечити широку інформаційну кампанію.