Експертиза матеріалів,речовин та виробів

Еспертиза матеріалів, речовин  та  виробів

Експертиза матеріалів, речовин та виробів

 8.3 Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
В рамках цієї спеціальності досліджуються наступні види об’єктів:
-текстильні матеріали (предмети одягу, тканини, трикотаж).
У процесі дослідження вирішуються наступні питання:

 • Чи відповідає фактичний волокнистий склад виробу складу, зазначеному на маркувальній стрічці?
 • Чи є в піднігтьовому вмісті зрізів нігтів потерпілого (підозрюваного) волокна спільної родової (групової) належності з волокнами одягу підозрюваного (потерпілого)?

  8.4 Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів.

  У процесі дослідження вирішуються наступні питання:

Питання 1:

 • Чи маються на наданих об’єктах сліди нафтопродуктів або пально-мастильні матеріали?
 • Чи маються на наданих на дослідження об’єктах сліди нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, легкозаймистих або горючих рідин (у залишках відібраних на місці пожежі)?

Питання 2:

 • Чи відносяться надані на дослідження об’єкти до нафтопродуктів (речовин нафтохімічної природи)?

8.7 Дослідження спиртовмісних сумішей

 В рамках цієї спеціальності досліджуються наступні види спиртовмісних рідин:

 • Спирт етиловий ректифікований. Спирт етиловий сирець
 • Горілки і горілки особливі
 • Лікеро-горілчані напої
 • Водно-спиртові розчини
 • Невідомі спиртовмісні суміші
 • Коньяки
 • Самогони

У процесі дослідження вирішуються наступні питання:

 • Чи є в наданій на дослідження ємкості або на поверхні предмета (на одязі, папері) сліди рідин, що містять етиловий спирт?
 • Чи містить надана на дослідження рідина етиловий спирт?
 • Чи відповідає надана на дослідження рідина вимогам ДСТУ (зазначити яким саме)?
 • Чи відповідає за своїми характеристиками рідина у даній пляшці об’єму та міцності зазначеними на етикетці?
 • Промисловим чи саморобним способом виготовлена спиртовмісна рідина?
 • Чи мають надані на дослідження зразки спиртовмісних рідин спільну родову належність?

8.11 Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

В рамках цієї спеціальності проводиться дослідження спеціальних хімічних речовин – люмінофорів.

В рамках цієї спеціальності вирішуються наступні питання:

 • Чи маються на представлених на дослідження предметах (гроші, матеріальні цінності, предмети одягу, змиви з рук або поверхонь предметів) нашарування спеціальної хімічної речовини (люмінофору). Якщо так, то чи мають вони спільну родову належність зі зразком спеціальної хімічної речовини, наданої для порівняння?