Про нас

Інститут є державною спеціалізованою установою, яка належить до сфери управління Міністерства юстиції України (далі Мін’юст) і відповідно до законодавста України здійснює судово-експертну та наукову діяльність у галузі судової експертизи і криміналістики.

Метою діяльності Інституту є задоволення потреб органів досудового розслідування, судових органів, інших державних органів, а токаж юридичних та фізичних осіб у забезпеченні їх незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.