Психологічна експертиза

Психологічна експертиза

Об’єктом психологічної експертизи є психічно здорові особи (підозрюваний, обвинувачений, підсудний, виправданий, засуджений, свідок, потерпілий, позивач, відповідач: малолітні; неповнолітні; дорослого та похилого віку).

Психологічна експертиза також може бути часткою комплексного експертного дослідження, якщо в органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), виникають питання, вирішення яких потребує синтезування спеціальних знань з різних галузей науки (психолого-психіатрична експертиза, психолого-медико-психіатрична, медико-психологічна та психолого-автотехнічна експертиза). До цього переліку також можуть належати психолого-почеркознавча та психолого-лінгвістична експертизи.

Психологічна експертиза встановлює ті особливості психічної діяльності та такі їх прояви в поведінці особи, які мають юридичне значення та викликають певні правові наслідки.

Основним завданням психологічної експертизи є визначення у підекспертної особи:

індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки;

емоційних реакцій та станів;

закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей.

При проведенні психологічних експертиз використовуються загальновідомі в науковій практиці психологічні методики і такі, що пройшли державну атестацію, та їх авторські модифікації, що відбираються з урахуванням специфіки експертних досліджень і конкретних питань, поставлених перед психологічною експертизою.

В нашій установі проводяться психологічні дослідження стосовно таких видів експертиз:

у кримінальному процесі

  1. Експертиза емоційних реакцій та станів – проводиться з метою встановлення, чи перебувала підекспертна особа на момент скоєння інкримінованих їй діянь у стані фізіологічного афекту як підстави сильного душевного хвилювання або в іншому емоційному стані (стрес, фрустрація, розгубленість), які могли мати істотний вплив на свідомість і поведінку.
  2. Експертиза індивідуально-психологічних особливостей підекспертної особи і їх впливу на її поведінку під час здійснення інкримінованого діяння.
  3. Експертиза стосовно неповнолітніх – з метою встановлення здатності неповнолітнього обвинуваченого з ознаками відставання в психічному розвитку, не пов’язаного з психічним захворюванням, повністю усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, а також у справах про злочини, передбачених ст. 166 КК України.
  4. Експертиза щодо потерпілих у справах про статеві злочини – експертиза здатності потерпілої особи розуміти характер і значення вчинених з нею дій та/або чинити опір.
  5. Експертиза стосовно свідків і потерпілих – проводиться для встановлення можливості психічно здорової особи правильно сприймати важливі для справи обставини і давати про них свідчення.
  6. Експертиза психічного стану особи, яка покінчила життя самогубством.

 

У цивільному процесі:

  1. Експертиза у справах про відшкодування моральної шкоди.
  2. Експертиза у справах про визнання недійсними угод.

Експертиза у справах, пов’язаних із спорами про право на виховання дітей