Напрямки діяльности

 

     Метою діяльності Інституту є задоволення потреб органів досудового розслідування, судових органів, інших державних органів, а також  юридичних та фізичних осіб у забеспеченні їх незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою,орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.

У своїй діяльності інститут керується Конституцією України, Законами України “Про судову експертизу”,”Про наукову і науково-техничну діяльність”, процесуальним законодавством та іншими законами України, указами Президента України, постановами  і  розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства  юстиції України

 Проведення судових експертиз (у тому числі пов’язаних з оцінкою майна, майнових прав тощо), призначених у кримінальних проваджненнях, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адмінистративні порушення та під час виконавчого провадження.

     Науково-дослідна робота у галузі судової експертизи і криміналістики та впровадження ії результатів в експертну, слідчу та судову практику.

     Проведення експертних досліджень на замовлення фізичних чи юридичних осіб із застосуванням засобів і методів судової експертизи.

     Підвищення кваліфікації експертних кадрів.