На базі Київского науково-дослідного інституту судових експертиз приказом ДП «УкрНДНЦ» від 07.05 2018 року № 125 був створений технічний комітет стандартізації 192  (подальше ТК192) «Судовая експертиза», та приказом від 19.06.2018 року №175 затверджено Положення про ТК192.     Метою створення технічного комітету стандартизації «Судова експертиза» є вирішення технічних питань стандартизації в судово-експертній діяльності в Україні. В умовах поширення співпраці з міжнародними експертними установами планування розробки судової науки має важливе та актуальне значення. Проведення експертних досліджень та експертиз вимагає удосконалення національних стандартів та приведення їх до міжнародних норм в галузі судочинства.

     Засідання комітету ТК192,  яке відбувалось в Київском науково-дослідному інституті судових експертиз на якому розглядались питання удосконалення стандартів судової експертизи та остаточно підтвердило  застарілість та неактуальність методик судових досліджень розроблених за часи СРСР.
     В роботі комітету приймали участь представники  науково-дослідних інститутів судових експертиз прикордонної служби, СБУ, Міністерства внутрішніх справ України , Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України,Департаменту ВТС НПУ, УкрНДНЦ, Національних академії прокуратури та
 внутрішніх справ та інші.
Основними завданнями які були окреслені на майбутнє є подальша розробка та вдосконалення національних стандартів в галузі судової експертизи ,поширення співпраці з міжнародними експертними установами та усунення труднощів пов’язаних з невідповідністю міжнародним стандартам судово-експертної діяльності.

.Член ТК192  від Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Петренко Тетяна  долучена до роботи  групи 2.5 “Експертиза матеріалів, речовин та виробів” Підкомітету 2  “Криміналістична експертиза” .