Підготовка фахівців

     Згідно  з Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 Донецький НДІСЕ здійснює  підготовку (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта.
     Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.
     Документи для проходження стажування з відповідної(их) експертної(их) спеціальності(ей) з метою підтвердження кваліфікації судового експерта подаються фахівцем до Донецького НДІСЕ не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.
     Прийом відвідувачів з питань присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівцям здійснюється в Донецькому  науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України, кожного четверга у період з 14:00 до 16:00.