Платни послуги

Донецький НДІСЕ виконує експертизи та експертні дослідження на замовлення юридичних та фізичних осіб.В кримінальних провадженнях віконується експертне досліджнення за кошти фізичних та юридичних осіб (висновки спеціалістів).
На платніх основі проводяться експертизи по зазначеним категоріям:
–  автотехнічна експертиза
– автотоварознавча експертиза
– будівельно-технічна експертиза
– економічна експертиза
– експертиза матеріалів, речовин та виробів
– дослідження компютерної техніки таа програмних продуктів
– пожежно-технічна експертиза
– почеркознавча експертиза
– психологічна експертиза