В лабораторію економічних та товарознавчих видів досліджень на посаду завідувача лабораторією запрошується фахівець, який має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра відповідного напряму підготовки та стаж роботи за фахом не менше 10 років, у тому числі: досвід роботи у галузі судової експертизи або наукової роботи не менше 5 років, а за наявності наукового ступеня доктора філософії або доктора наук – не менше 3 років.

                              Завдання та обов’язки:
Здійснює загальне керівництво лабораторією НДУСЕ. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи лабораторії. Планує, координує й контролює роботу лабораторії та звітує директору НДУСЕ. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів у лабораторії. Організовує роботу щодо проведення судових експертиз, експертних досліджень і науково-дослідних робіт працівниками лабораторії. Забезпечує дотримання нормативно-правових актів та методичних вимог з питань проведення судових експертиз і наукових розробок, контролює строки їх виконання. Організовує та забезпечує проведення комплексних і комісійних експертиз у НДУСЕ. Забезпечує проведення навчання фахівців з метою присвоєння у встановленому порядку кваліфікації судового експерта. У межах повноважень вживає заходів щодо вдосконалення співпраці з державними спеціалізованими установами судових експертиз. Проводить судові експертизи (експертні дослідження). Бере участь у науково-дослідних розробках із створення методик (методичних рекомендацій) проведення судових експертиз.
Повна зайнятість. Працевлаштування за результатами співбесіди!